Om Maktlekar

“Rycker man till får man ett slag, ingen frågar om man vill eller inte. Säger man ifrån är man en mes och ingen vill vara med en. Då blir man utanför. Man har ett eget val, men det vill man inte.”

Citatet ovan kommer från William, en 13-årig kille. Det var när vi uppmuntrande gav honom en klapp på överarmen som han ryckte till och visade en blåslagen överarm. Han berättade om leken Reaction som går ut på att boxa till varandra när man mötts i skolkorridoren. Inte bara hur som helst, det finns regler. Resultatet för William blev att han inte kunde sova ordentligt eftersom armarna värkte. När vi frågade varför han inte slutade delta i leken sa han att det inte går.

Det blev startpunkten för vårt projekt om maktlekar. Efter den händelsen har vi stött på maktlekar på ett eller annat sätt på alla skolor vi besökt. Många unga berättar om många olika maktlekar som pågår under samma dag i olika utsträckning och med olika omfattning av våld och kränkningar.

Det finns många maktlekar, allt från Böghög och Slavleken till Viking och Olli med stryk. Lekarna kan vara gruppstärkande och i ett sammanhang där de inte går över styr uppfattas som spännande och roliga. Alla maktlekar innehåller antingen, våld, kränkningar eller förnedring. Kraften i lekarna gör att de ofta eskalerar, straffen blir hårdare och bakom många av lekarna kan det dölja sig ”en form av mobbning” där den som är starkare kan utöva makt över den som är svagare. Unga uppfattar inte själva detta eftersom lekarna har regler, som i och för sig bara kan ändras av ledarna, men som uppfattas som rättvisa.

Lekarna handlar om att rangordna status och makt.

De olika lekarna var för sig är inte alltid nya, även om nya lekar och varianter på lekar uppstår hela tiden så har många eskalerat och tagit en ny våldsammare form. Inom maktlekarna ser vi positionering och mätande av styrka och många lekar bygger på ledare och följeslagare. Vem är starkast? Vem är bäst? Vem är modigast? Grupptryck och gemenskap är starka påtryckningsfaktorer och man är villig att både ta emot våld och ge för att få vara med. Lekarna tar ett stadigt grepp om gruppen, många väljer att vara med för att inte hamna utanför, för att inte bli kallad för fegis eller bangare och ibland går de så långt att man tvingas vara utövare av våld fast man inte vill. Många unga vi mött talar om att det inte finns något val och det svåra i att dra sig ur. Det är alldeles för många som mår dåligt för att inte göra något. Det är dags att sätta fokus på maktlekarna och avslöja vad de egentligen innebär.

Under 2009 genomförde vi ett stort antal intervjuer och samarbetade med olika skolor för att samla in underlag till böckerna och prova ut  ett arbetsmaterial som fungerar. Se böckerna Maktlekar – det dolda gruppvåldet bland unga och Maktlekar – Arbetsmaterial – Vad är lek och vad är allvar?

Maktlekar på Facebook
Maktlekar finns också på facebook. Facebook/maktlekar är riktad till vuxna och där lägger vi löpande upp relaterade artiklar och aktuell information.
Facebook/vuxna
Facebook/ unga och maktlekar är en sida som riktar sig direkt till unga där de kan diskutera och tycka till.
Facebook/unga

Några maktlekar
Det finns många olika maktlekar i många olika variationer. De har ett brett spektra gällande kränkningar och våldsinslag. Här följer exempel på några vanligt förekommande maktlekar, men listan kan ändras ofta för det gör lekarna.

Invigningsleken

Om du klippt håret eller ändrat frisyr ska du invigas. Detta sker genom att du ska böja dig framåt och låta de som deltar slå dig i nacken. Denna lek äger rum främst i korridorerna på skolan.
Suddgummibögen
Detta är ett bögtest som går ut på att du ska sudda med ett suddgummi på översidan av handen på skinnet mellan tummen och pekfingret tills det börjar blöda. Om du avslutar innan eller börjar gråta är du bög.
Ryck-leken/Reaction
När någon passerar så slänger en annan elev fram en arm när den andre precis passerar. Om eleven som passerar då rycker till har den elev som slängt fram armen rätt att slå den som ryckte till med ett knytnävslag på överarmen.
Volley med Hitler
En fotbollslek där deltagarna ska skjuta volleyskott i mål. Vinnaren/vinnarna får sedan skjuta på förlorarna, det vill säga de som missat sina skott. Förlorarna får ställa upp sig med ryggen mot planket och vinnaren/vinnarna skjuter på dem. Själva skotten kallas för Hitler.
Slavleken
Slavleken utlöses ofta av en så kallat ”I dare you”- utmaning. Förlorar man så blir man slav för exempelvis en dag. Man kan tvingas göra många olika saker, från att plocka undan efter slavägaren i matsalen till att vara tvungen att begå en olaglig handling, exempelvis snatta eller kasta sten på något/någon.

Hör gärna av er om ni har erfarenheter eller frågor kring maktlekar.

En bok om maktlekar_L

En bok om maktlekar och dolda kränkningar – och att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper – REVIDERAD UPPLAGA

250kr

Boken har en stor efterfrågan och när det var dags för nytryck så gjordes en...

Boken har en stor efterfrågan och när det var dags för nytryck så gjordes en reviderad upplaga. Boken är lite uppdaterad och med några nya dilemman annars är den densamma. ”Vi bara leker”, ”det är bara på skoj” eller ”alla är m...

dk_mlu_s

Dilemmakort om Maktlekar och Dolda kränkningar – unga

110kr

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där d...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är olika diskussionskort där du tillsammans med unga synliggör och medvetandegör olika konsekvenser. Genom att hitta lösningar på hypotetiska dilemman ökar det sannolikheten att om de hamnar i en...

dk_mlb_s

Dilemmakort om Maktlekar och Dolda kränkningar – barn

110kr

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är ett verktyg för att medveta...

Dilemmakort om maktlekar och dolda kränkningar är ett verktyg för att medvetandegöra barn hur deras relationer ser ut genom att diskutera andras dilemman. Har du stött på en maktlek någon gång? Är det okej eller inte med skojbråk? Vad är d...

En bok om maktlekar_L

En bok om maktlekar och dolda kränkningar – och att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper

250kr

”Vi bara leker”, ”det är bara på skoj” eller ”alla är med på det...

”Vi bara leker”, ”det är bara på skoj” eller ”alla är med på det”, är vanliga argument från barn och unga för att undkomma sitt ansvar när det gäller maktlekar och dolda kränkningar. I “En bok om maktlekar och dolda kränkn...

mat_vem

Vem gör maktlekar?

75kr

Berättelser,  övningar och dilemman  om maktlekar för unga ”Han  börja...

Berättelser,  övningar och dilemman  om maktlekar för unga ”Han  började sudda på min hand. Jag vek inte med blicken, och Victor bestämde sig  för att sudda ännu hårdare. - Klarar du av det  här, va?” Vem gör maktlekar? riktar ...